Tennislessen

 

 

 

 1. Het volgen van tennislessen is alleen mogelijk op voorwaarde dat men lid is van TV Wamel. 
  a) Jeugd, maar niet leden, kunnen éénmalig een lescyclus volgen.
 2. De tennislessen worden uitbesteed aan Tennisorganisatie Remi de Jager.
 3. De indeling van de groepen wordt gedaan door de tennisleraar, waarbij hij zal proberen rekening te houden met de wensen van de deelnemer.
  a) De indeling van de lesgroepen wordt primair door de tennisleraar gedaan.
 4. Een les wordt uitgevoerd op 1 baan
  a) Indien bij meer dan 4 deelnemers een baan vrij is, mag van een 2e baan gebruik gemaakt worden .
  b) Indien er gebruik wordt gemaakt van een 2e baan dan mogen leden deze 2e baan opeisen. 
 5. Ook door het bestuur goedgekeurde evenementen hebben voorrang op de 2e baan.
 6. Als de deelnemer verhinderd is, telt deze les als gegeven. Graag van te voren afmelden bij de tennisleraar. Eventueel kan deze beslissen om de deelnemer in een andere groep te plaatsen om de les in te halen.
 7. De deelnemer kan een aan hem/haar te geven les bij uitzondering overdragen aan derden met instemming van de tennisleraar.
 8. Wanneer lessen uitvallen door verhindering van de tennisleraar worden de lessen ingehaald of waargenomen door een bevoegde tennisleraar van minimaal hetzelfde niveau.
 9. Wanneer een tennisleraar onverhoopt om dringende redenen, anders dan ziekte, niet kan lesgeven stelt hij het telefoonsysteem in werking om de deelnemers van dit verzuim op de hoogte te stellen. In de eerst volgende les wordt vastgesteld wanneer de betreffende les  wordt ingehaald (eventueel door een vervangende tennisleraar).
 10. Bij onbespeelbare banen door weersomstandigheden wordt de les ingehaald
  a) Bij onbespeelbare banen zal de tennisleraar de deelnemer bellen als de les niet door kan gaan
 11. Het lesgeld dient rechtstreeks aan Tennisorganisatie Remi de Jager worden betaald.
 12. Het volgen van de tennislessen geschiedt op eigen risico. Bij ziekte of blessures kan de hierdoor gemiste les in overleg en ter beoordeling van de tennisleraar worden ingehaald. De tennisleraar en de tennisvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de tennislessen.
 13. Klachten kunnen door de ouders of deelnemers worden in 1e instantie altijd ingediend bij Tennisschool Remi de Jager en kunnen indien nodig ook aan de trainingscoördinator worden gemeld.