Bardienst regeling/taken


 

 • Voor aanvang kantinedienst ophalen sleutels en wisselgeld bij Fam. Debast
 • Bij aanvang eerste dienst het uitvoeren van de volgende opstarthandelingen;Schenk geen alcohol aan minderjarigen (onder 16 jaar). Vraag bij twijfel om legitimatie. Zie tijdens de bardienst zelf af van het nuttigen van alcohol! Let op, en voorkom (indien mogelijk) overmatig alcoholgebruik.
  • Kassa aansluiten op stroom en wisselgeld in kassa!
  • Noteren van het bedrag aan wisselgeld waarmee gestart wordt!
  • Aansluiten van Tapinstallatie ( zie Tapinstructie bij installatie)
  • Thermoskan koffie of een volle pot koffie zetten
  • Installeer (indien het weer het toelaat) tafels en stoelen op terras
  • Vul (indien nodig) de koelkasten aan met te koelen (fris)dranken
 • Zorg dat de bar tijdens de dienst schoon is en schoon wordt achtergelaten!
 • Het aanrecht in de keuken schoon blijft en schoon wordt achtergelaten!
 • De vaatwasser niet met vuile vaat wordt achterlaten! (gelieve bij een kleine hoeveelheid vaat de vaatwasser niet te gebruiken)
 • Haal tussentijds lege glazen op, en zorg dat de (terras)tafels schoon blijven (indien van toepassing)
 • De natte theedoeken en vaatdoeken goed uithangen zodat ze kunnen drogen
 • Als er lege dozen zijn deze zo klein mogelijk opvouwen en opbergen in het schuurtje naast de kantine . Aan het einde van uw kantinedienst kan dit als "oud papier" worden gedeponeerd in de zwarte KLIKO bij de ingang van het park!
 • Vervang de vuilniszakken in de kantine als ze vol zijn, verzamel ze en deponeer ze (eventueel aan het einde van de bardienst) in de daarvoor bestemde afvalcontainer bij de ingang van het park!
 • Als er een artikel (bijna) op is noteer dit op een briefje en stop dit briefje aan het einde van de dienst in de wisselgeldzak, of meldt dit in geval van bier smile direct aan de bardienstcommissie (tijdelijk: 06-25103918)
 • Tel aan het einde van uw dienst samen met de volgende bardienst het bedrag aan kasgeld in de kassa! Noteer dit op de hiervoor bestemde kasgeld-controlebriefjes (aanwezig in de kassa!) De laatste kantinedienst van de avond maakt de kas op door het aanwezige (kas)geld te tellen en het bedrag te vermelden op het controlebriefje. Dit briefje kan in de geldzak worden gedaan!
 • Geef de geldzak en sleutels af bij de Fam. Debast door de geldzak in de vaste brievenbus te deponeren (in de deur!!!!)

 

 • Zie het huishoudelijk reglement voor overige bardienstbepalingen waaronder afkoop- en boeteregeling.


  Het Bestuur