Contributie 2017

 

 

 

Voor 2017 zijn onderstaande contributies vastgesteld en wordt automatisch geïncasseerd:

  • Senioren € 105,00geld
  • Junioren € 55,00
  • Gezinscontributie € 260,00 (aantal gezinsleden onbeperkt)
  • Ondersteunend lidmaatschap € 50,00 (bij geldelijke ondersteuning)
  • Rustend lidmaatschap € 30,00
  • Zomer lidmaatschap junioren € 25,00
  • Zomer lidmaatschap senioren € 50,00

  • Bijdrage aan de competitie € 65,00 (per bij de KNLTB aangemeld team)